Tarieven en vergoedingen

Welke tarieven en vergoedingen zijn er?

Voor praktijk KernGezond zijn de volgende tarieven en vergoedingen van toepassing:

Basisverzekering

Diëtetiek of dieetadvisering wordt in 2020 vergoed vanuit de basisverzekering van je zorgverzekeraar.

Hiervoor gelden een aantal regels:

– Vergoeding van 3 behandeluren per kalenderjaar.

–  Sinds 1 juni 2011 is er wettelijk gezien geen verwijsbrief nodig van de huisarts, kinderarts of specialist (Directe Toegankelijkheid Diëtist (DTD). Bij de meeste verzekeraars kun je dus zonder verwijsbrief bij KernGezond terecht. Alleen verzekerden van CZ, Ohra, Delta Lloyd en De Friesland hebben alsnog een verwijzing nodig. Daarentegen is er voor een huisbezoek altijd een verwijsbrief nodig.

– De kosten worden verrekend met het eigen risico (tenzij er sprake is van ketenzorg, zie onder)
– Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico.

Bij vragen over de verwijsbrief, kun je bij Praktijk KernGezond terecht voor zowel advies als informatie. Neem contact op en informeer naar de mogelijkheden.

Aanvullende verzekering

Wanneer je naast je basisverzekering ook een aanvullend pakket hebt, is er kans dat je aanspraak kunt maken op extra vergoeding vanuit het aanvullende pakket. Per aanvullend pakket gelden verschillend aantal uren, variërend van twee of meer uren extra vergoeding diëtetiek. Informeer hiervoor goed bij je zorgverzekeraar.

Ketenzorg

Diëtetiek als onderdeel van ketenzorg valt buiten het eigen risico. Dit geldt voor de chronische aandoeningen diabetes mellitus, COPD of wanneer je wordt behandeld vanwege vasculair risico (CVRM). De huisarts of praktijkondersteuner kan je vertellen of je behandeld wordt vanuit de ketenzorg en kan je op die indicatie ook doorverwijzen naar de diëtist. In onze regio is Zorggroep Arnhem de organisator van de ketenzorg.

Tarieven Zorgverzekeraars

Voor de reguliere diëtetiek geldt per zorgverzekeraar een gecontracteerd tarief. Voor het exacte tarief verwijzen we je naar de polis van je verzekeraar.

De kosten voor de dieetbehandeling declareren wij rechtstreeks bij de zorgverzekeraars. Hier heb je zelf geen omkijken naar.

Ongecontracteerde zorg

Diëtistenpraktijk KernGezond heeft contracten met nagenoeg alle zorgverzekeraars.

Kosten dieetbehandeling

In onderstaand overzicht de kosten per consult en handeling. Deze tarieven gelden uitsluitend wanneer je:

– geen aanspraak (meer) kunt maken op bovengenoemde vergoeding.
– meer dan 3 uur dieetadvisering nodig heb en hier geen aanvullende verzekering voor hebt.
– niet op afspraak verschijnt zonder op tijd te annuleren.
– liever de rekening zelf ontvangt, buiten je verzekering om.

*Bij contracten met de zorgverzekeraar gelden andere tarieven.

Voor deze kosten ontvang je een factuur van EvryFactoring per mail of per post.

Toelichting behandeltijd

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:

1. Contacttijd: de tijd waarbij de cliënt aanwezig is.

2. Individueel dieetvoorschrift: de tijd die ik besteedt aan het analyseren van voedingskundige, diëtistische en medische gegevens, vragenlijsten en ouderobservatieformulieren, het eventueel berekenen van de voeding en het samenstellen van een persoonlijk advies. Hier is de cliënt doorgaans niet bij aanwezig. Deze tijd maakt deel uit van de behandeling.

Een consult bestaat uit contacttijd en indien nodig een individueel dieetvoorschrift. De totaal bestede tijd wordt altijd afgerond op kwartieren.

Eerste consult

60 minuten  (+ eventueel individueel dieetvoorschrift 15 – 30 minuten)

Tarief:
€ 82,-  (+ €20,50 –  € 41,-)

Vervolgconsult

30 minuten

Tarief:
€ 41,-

Telefonisch consult of e-mail consult

15 minuten

Tarief:
€ 20,50

Vervolgconsult lang

45 minuten

Tarief:
€ 61,50

Vervolgconsult kort

15 minuten

Tarief:
€ 20,50

Afzeggen / niet nakomen

Niet nagekomen of niet tijdig afgezegde afspraak

Per 15 minuten ingeplande tijd:

Tarief:
€ 20,50

*Bij contracten met de zorgverzekeraar gelden andere tarieven.

NoShow tarief

Voor een goede planning is het belangrijk dat je op tijd op je afspraak komt. Wanneer je een afspraak niet kunt nakomen, dien je dit minimaal 24 uur tevoren aan te geven. Dit kan telefonisch, per mail of door een voicemailbericht in te spreken.

Is de afspraak niet 24 uur van tevoren (zaterdagen, zon- en feestdagen niet meegerekend) geannuleerd, moeten we helaas de voor jou gereserveerde tijd in rekening brengen.
Hiervoor rekenen we een NoShow tarief van € 20,50 per 15 minuten ingeplande tijd.

Deze rekening kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Voor deze kosten ontvang je een factuur van EvryFactoring per mail of per post.